Przy współpracy z:

Logotypy belka

Finansowanie
projektów deweloperskich

Doradztwo | Crowdlending | Crowdinvesting | Kredyt deweloperski

Czym jest 95procent.pl?

Portal 95procent.pl to inicjatywa podmiotów specjalizujących się w organizacji finansowania projektów deweloperskich.

Nasz zespół zorganizował finansowanie wielu dziesiątkom projektów deweloperskich małych (o budżecie kilku milionów złotych) i tych największych – o capex kilkuset milionów złotych.

Łączna wielkość zorganizowanego finansowania w projektach, w których braliśmy udział przekroczyła 1 mld zł.

Pozyskujemy pozabankowy kapitał equity dla spółek celowych. Jako jedyni w Polsce łączymy crowdlending z crowdinvestingiem.

Optymalizujemy strukturę kapitałową. Nasza strategia dźwigni finansowej pomaga zwiększać skalę działania i wolumen zysków deweloperów.

Dostarczamy kredyt deweloperski; optymalizujemy jego warunki. Współpracujemy ze wszystkimi bankami komercyjnymi i wybranymi bankami spółdzielczymi.

Szkolimy, prowadzimy warsztaty. Tworzymy biznes plany, modele finansowe, dokumentację dla banków i inwestorów zewnętrznych.

Doradzamy. Podnosimy jakość decyzji biznesowych deweloperów w obszarze finansów i prawa.

Organizujemy kompleksowe finansowanie projektów deweloperskich, pokrywając nawet 95% budżetu. Skalujemy biznes deweloperski.

Inwestycje deweloperskie wymagają stałego dopływu kapitału własnego

Niestety zmiany w otoczeniu rynkowym w Polsce utrudnią deweloperom pozyskiwanie kapitału zewnętrznego

Zamykanie się banków na małe i średnie firmy

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE dotycząca kredytów we frankach szwajcarskich może kosztować polskie banki komercyjne około 100 miliardów złotych. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia kredytowania gospodarki. Szczególnie małe i średnie firmy, w tym deweloperzy, mogą odczuć ograniczenia w dostępie do finansowania bankowego.

Utrudnione finansowanie obligacjami komercyjnymi

Strategia Rozwoju Rynków Finansowych wprowadza zmiany na rynku usług inwestycyjnych. Jedną z nich jest wprowadzenie ograniczeń dla indywidualnych inwestorów dotyczących inwestycji w obligacje korporacyjne. Teraz, aby inwestować, potrzebują oni co najmniej 40 tysięcy euro. Ponadto, emisje obligacji przez przedsiębiorstwa będą podlegać dodatkowym surowym zasadom.

Przymus korzystania z platform finansowania społecznościowego

Wejście w życie rozporządzenia EU o finansowaniu społecznościowym ogranicza deweloperom możliwość samodzielnych, publicznych emisji pożyczek i publicznej sprzedaży udziałów w sp. z o.o. skierowanej do nieoznaczonego adresata bez zezwolenia KNF (kara do 5 mln zł).

DR Grzegorz Mizerski

CEO Crowder SA

Reprezentuję Crowder SA, która wraz z partnerami, na bazie wieloletnich doświadczeń  rynkowych opracowała autorską koncepcję  kompleksowego  finansowania inwestycji deweloperskich z wykorzystaniem strategii dźwigni finansowej – którą nazwaliśmy 5% / 95%.

Wystarczy mieć zaledwie 5% budżetu, aby zrealizować inwestycję deweloperską i zarobić na tym samym kapitale własnym nawet 5 x więcej.

Pięciokrotne zwiększenie zysku na tym samym kapitale własnym jest możliwe dzięki naszej

Strategii dźwigni finansowej

Jeśli dysponujesz około 5% budżetu inwestycji deweloperskiej, oferujemy Ci kompleksową organizację finansowania Twojego projektu w wysokości brakujących 95% wszystkich wydatków kapitałowych, w tym kosztów nabycia gruntu.

Odtwórz wideo

Przy współpracy z:

Zobacz, jak działa strategia dźwigni finansowej w praktyce

Wpisz kapitał własny

ZŁOTYCH

Stosując wariant klasyczny

[wpiszwkladwlasny]*1
((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))-(((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))*0.08)
[roeklasyczny]
%

Stosując dźwignię finansową

[wpiszwkladwlasny]*1
((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))-(((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08)
((((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))-(((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08))/[wpiszwkladwlasny])*100
%

Wariant klasyczny

5.714*[wpiszwkladwlasny]
[wpiszwkladwlasny]*4
3*[wpiszwkladwlasny]*0.08
(5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4)
((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))*0.08
((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))-(((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))*0.08)
((((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))-(((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))*0.08))/([wpiszwkladwlasny]*5.714))*100
%
((((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))-(((5.714*[wpiszwkladwlasny])-(3*[wpiszwkladwlasny]*0.08)-([wpiszwkladwlasny]*4))*0.08))/[wpiszwkladwlasny])*100
%
%

wariant z dźwignią finansową

28.57*[wpiszwkladwlasny]
[wpiszwkladwlasny]/0.05
((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)
(28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08))
((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08
((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))-(((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08)
((((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))-(((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08))/(28.57*[wpiszwkladwlasny]))*100
%
((((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))-(((28.57*[wpiszwkladwlasny])-([wpiszwkladwlasny]/0.05)-(((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.20) * 0.20) + ((([wpiszwkladwlasny]/0.05) * 0.75) * 0.08)))*0.08))/[wpiszwkladwlasny])*100
%
%

Zastosuj naszą strategię

i podnieś swoje zyski pięciokrotnie bez zwiększania kapitału własnego

Na czym to polega?

Strategia pozyskiwania kapitału zewnętrznego wykorzystuje efekt dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa oznacza, że finansowanie Twojego projektu deweloperskiego oparte jest o optymalną strukturę kapitału z wykorzystaniem kapitału quasi - equity,
tj. pożyczek, inwestycji od inwestorów pasywnych, wpłat klientów oraz kredytu bankowego. Taka struktura finansowania zapewnia nawet 5-krotne zwiększenie zysku netto oraz skokowo podnosi rentowność kapitału własnego mierzonego wskaźnikiem ROE (Return On Equity) bez zwiększania zaangażowania kapitału własnego.

Zobacz czym różnią się obie metody

Metoda klasyczna finansowania

Kapitał własny + Kredyt deweloperski

Metoda dźwigni finansowej

Kapitał własny + Inwestorzy pasywni + Kredyt deweloperski + Wpłaty klientówI

ZOBACZ NA CZYM POLEGA USŁUGA
5% vs. 95%

Opracowanie strategii finansowania

Analiza Projektu

Przyglądamy się Twojemu projektowi, aby zrozumieć jego specyfikę.

Strategia Finansowania

Indywidualnie dopasowujemy strategię finansowania z wykorzystaniem dźwigni finansowej, dostosowaną do unikalnych cech projektu.

Optymalizacja Finansowania

Dążymy do optymalizacji struktury finansowania Twojego projektu.

Biznes Plan

Wynikiem naszej pracy jest biznes plan, który zawiera model finansowy i strategie pozyskiwania kapitału przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.

Pozyskiwanie kapitału własnego

Crowdlending

Pozyskujemy dla Twojego projektu finansowanie dłużne w formie pożyczek grupowych.

Crowdinvesting

Pozyskujemy inwestorów zewnetrznych, którzy dostarczają kapitał do społki celowej realizującą Twoją inwestycję deweloperską

Organizacja kredytu bankowego

Zainteresowany? ZOSTAW NUMER!
SKONTAKTUJEMY Się Z TOBĄ

Zapisz się na nasze warsztaty i skorzystaj z prywatnych konsultacji

Warsztat 1: Jak efektywnie finansować inwestycje deweloperskie i zwiększyć nawet 5-krotnie zysk?

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN

Warsztat 2. Jak skutecznie pozyskiwać kredyt deweloperski?

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN

Indywidualne konsultacje

CZAS TRWANIA: 1 GODZINA

Mirosław Bojańczyk - 95procent
LUDWIK SOBOLEWSKI

Finansowanie projektów deweloperskich
aspekty prawne

WARSZTATY DEWELOPERSKIE

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN

Indywidualne konsultacje

CZAS TRWANIA: 1 GODZINA